Sumo asa geiko shikoroyamabei

par Nicolas RAGOT & Nadège GIGAN

asa geiko
sumo
morning sumo practice
entrainement du matin
butsukari
matawari
tachiai
tsuppari
shikko